Η Καταγωγή του Hung Gar Kung Fu:

Abbott Gee Sin
Arrow Showing Lineage
Hung Hay Goon
Arrow Showing Lineage
Lok Ah Choi
Arrow Showing Lineage
Wong Tai
Arrow Showing Lineage
Wong Kay Ying
Arrow Showing Lineage
Wong Fei Hung
Arrow Showing Lineage
Great Grand Master Lam Sai Wing
Lam Sai Wing
Arrow Showing Lineage
Great Grand Master Lam Cho
Lam Cho
Arrow Showing Lineage
Grand Master Tang Kwok Wah
Tang Kowk Wah
Arrow Showing Lineage
Master Tang Tung Wing
Tang Tung Wing

Kung Fu Figures