Δάσκαλοι του Kung Fu

ΕΛΛΑΔΑ

 

 
Master Tang Tung Wing Chief Instructor
Μάστερ Τανγκ Τουνγκ Γουΐνγκ
Αρχηγός Εκπαιδευτής
 
I. Spyridakis
Σιφού Ι. Σπυριδάκης
Εκπαιδευτής Παραρτήματος
 
V. Mytilianos
Σιφού Β. Μυτηλιναίος
Εκπαιδευτής Παραρτήματος
 
A. Karantinos
Σίφου Α. Καραντινού
Εκπαιδεύτρια
 
X. Vachos
Σίφου Ξ. Βάχος
Εκπαιδευτής Παραρτήματος
 
A. Makri
Σίφου Α. Μακρή
Εκπαιδεύτρια Παραρτήματος
 
P. Karantinos
Σίφου Π. Καραντινός
Εκπαιδευτής
 
K. Drakakis
Σίφου Κ. Δρακάκης
Εκπαιδευτής
 
A. Gkikas
Σίφου Α. Γκίκας
Εκπαιδευτής
 
P. Tountas
Σίφου Π. Τούντας
Εκπαιδευτής
 
V. Bitsikokou
Σίφου Β. Μπιτσικόκου
Εκπαιδεύτρια
 
Vasiliki Fili
Σίφου Βασιλική Φίλη
Εκπαιδευτής Παραρτήματος
     
See Our Schools

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

 
Sifu Maurizio Zanetti
Sifu Maurizio Zanetti
Chief Instructor
 
Gianluca Bellodi
Gianluca Bellodi
Instructor
 
Bruno Ferri
Bruno Ferri
Instructor
 
Giuliano Visani
Giuliano Visani
Instructor
 
Riccardo Moretti
Riccardo Moretti
Instructor
 
Davide Giovannini
Davide Giovannini
Instructor
 
Frau Manuele
Frau Manuele
Instructor
 
 
See Our Schools

 

Kung Fu Figures